TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Karta Wielowalutowa

Bank Pekao

  • Płacisz i wypłacasz bez przewalutowania w USD, EUR, GBP i CHF za granicą, w kraju i w Internecie
  • Posiadasz tylko jedną kartę do rachunku złotowego i walutowego
  • Wypłacasz za 0 zł ze wszystkich bankomatów na świecie (przy wpływach na konto od 5000 zł)*

*Dotyczy karty MasterCard Debit GOLD FX i wpłat na rachunek, do którego wydana została karta; wyłączone są wpłaty gotówkowe, wpływy z tytułu rozliczenia depozytów lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewy pomiędzy rachunkami posiadacza Eurokonta Premium prowadzonymi przez Bank.

Złóż wniosek Warunki

Produkty polecane